Archief voor juli 2021

OnlineStemtool nu ook in het Duits beschikbaar

Vote Company heeft nu ook een website gelanceerd voor de Duitse ledenraden, verenigingen voor eigenaren, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, coöperaties en initiatieven voor burgerparticipatie. Zij kunnen voor hun OnlineStemtool nu terecht via https://www.digitalabstimmen.de Eerder verschenen er al Nederlandse, Belgische, Franse en Spaanse versies van de website.  

Lees meer