Besloten verkiezing

OnlineStemtool.nl de meest eenvoudige en betrouwbare tool voor een besloten stemming

Veilig en eenvoudig digitaal stemmen voor besluitvorming, stemrondes, verkiezingen, ledenraadplegingen, peilingen en enquêtes. Uitsluitend stemgerechtigden kunnen een stem uitbrengen, gegarandeerd! OnlineStemtool.nl kan ook gebruikt worden om stemgerechtigden live tijdens een (digitale) vergadering te laten stemmen. De ideale tool voor kleine én grote Verenigingen, Coöperaties, Algemene Leden Vergaderingen, Ledenraden, VVE’s, Ondernemingsraden, Politieke Partijen, Medezeggenschapsraden en Burgerparticipaties. Met meer dan 10 jaar ervaring weet je zeker dat jouw stemming rechtsgeldig, veilig en soepel verloopt!

Kijk voor meer informatie op www.onlinestemtool.nl.